UMA: You Make Art

UMA: You Make Art je platformou pro setkávání se současnými umělci a současným uměním. Projekt je určen (nejen mladým) lidem bez ohledu na jejich zaměření či zkušenosti s uměleckou tvorbou. V rámci projektu je interaktivním způsobem představována současná umělecká scéna a také zajímavé galerie či prostory v Praze i dalších místech po celé České republice. Náš program sestává z workshopů a interaktivních setkání s mladými umělci, happeningů a performance, návštěv ateliérů, menších nezávislých galerií a dalších zajímavých míst. Připravujeme také vzdělávací programy pro kulturní instituce, audio průvodce UMA ArtGuide, kreativní program pro festivaly a firemní workshopy či teambuildingy. Platforma je otevřená pro všechny zájemce o netradiční formu setkávání se současným uměním, spojenou se zábavou, poznáváním nových lidí a rozvíjením vlastního tvůrčího potenciálu.

Projekt UMA: You Make Art realizuje občanské sdružení INI Project, o.s. za finanční podpory Hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR.

 

CÍLE UMA: YOU MAKE ART

 

  • Naše aktivity mají za cíl odbourávat bariéry, kteří mnozí lidé vně uměleckého světa vnímají. Chceme pohámat porozumět současnému umění a orientovat se v síti menších galerií a uměleckých center. Stejně typická je pro naše aktivity i snaha poskytnout samotným galeriím současného umění nástroje a možnosti pro narušování oněch hranic světa umění.
  • Projekt si udržuje nezávislost na konkrétním výstavním prostoru či instituci. Záměrem je svobodně a kreativně zprostředkovat živý zážitek ze současného umění a zároveň poukazovat na množství zajímavých prostorů, organizací a umělců nejen v Praze ale i dalších českých městech.
  • Platforma podporuje také informovanost veřejnosti o možnostech neformálního vzdělávání v oblasti současného umění.
  • Projekt přináší nabídku interaktivních workshopů a vzdělávacích programů pro nezávislé galerie, festivaly či firmy a zprostředkovává tak možnosti setkání se současným uměním na mnoha úrovních.
  • Činnost platformy UMA: You Make Art je organizována skupinou dobrovolníků - začínajících kurárorů, teoretiků a lektorů. Hlavní organizátoři spolupracují s řadou dalších zájemců o oblast zprostředkování současného umění a vytvářejí tak síť spřátelených organizací, umělců a lektorů tvúrčích dílen. Jedním z cílů je tuto síť neustále rozšiřovat a obnovovat a tak podporovat zájem a angažovanost zástupců umělecké scény ve vzdělávacích aktivitách.

 

UMA: You Make Art is a platform for encounters with contemporary art and artists. The project is based on activities in the field of informal art education, aimed at wide public. Our program consists in workshops and interactive gatherings with young artists, happenings and performances, studio visits, visits to small galleries and other interesting spaces related to the contemporary art scene. We also create educational programs for cultural institutions, informal audio-guides for independent galleries named UMA ArtGuide, as well as creative programs for festivals and workshops for firms. The platform is open to all those interested in learning about contemporary art in a non-traditional way.

The UMA: You Make Art project is executed by INI Project civic association with a financial support from The City of Prague and The Ministry of Culture of the Czech Republic.

 

GOALS OF UMA: YOU MAKE ART

 

  • Our activities aim at breaking the boundaries between the world of contemporary art and the public. We help various target groups to better understand this field as well as orient themselves in the network of smaller galleries and independent art centers.
  • At the same time we support such institutions through creating and executing educational and interactive public programs, for which they might not have sufficient personal or financial capacities.
  • The project is independent from a concrete exhibition space or institution. We aim at fostering free and creative experiences with contemporary art as well as pointing out a variety of interesting spaces, organizations and artists active in Prague and other Czech cities.
  • Through the multi-layer offer of interactive workshops and educational programs for the public, cultural institutions, festivals or firms the project explores diverse modes of bringing contemporary art closer to a variety of target groups.
  • The platform is organized by a group of volunteers – emerging curators, theoreticians and educators. We cooperate with many peer organizations, artists and art professionals interested in the field of informal art education, creating a vivid network. The project takes care of this network and gradually expands it, therefore also fostering the interest and engagement of the art scene in educational activities.
z5 nahoru