edukační programy pro kulturní instituce

UMAEDU chce umožnit uměleckým a kulturním institucím, které si nemohou dovolit stálé edukační oddělení nebo odborné pracovníky v této sféře, aby do svého provozu začlenily nabídku kvalitních doprovodných a lektorských aktivit jako jsou workshopy s umělci, komentované prohlídky, animační programy a specifické krátko- i dlohodobé vzdělávací projekty pro řadu cílových skupin, od dětí po seniory. Projekt reaguje na poptávku ze stran galerií, které touží po rozšíření svého programu o edukační aktivity, nemají však personální, finanční nebo produkční možnosti tyto aktivity provozovat.

 

Projekt cílí zejména na menší nezávislé galerie, které chtějí rozšířit své publikum a nabídnout mu rozmanitější program. Oslovujeme také již etablované výstavní instituce, které chtějí spestřit nebo přehodnotit nabídku svých edukačních programů, hledají nová východiska a koncepce, nebo nemají dostatečné personální, finanční či produkční možnosti aby naplňovaly stanovené cíle svého edukačního oddělení.

 

Se sestavováním vzdělávacích programů máme několikaleté zkušenosti z pražského prostředí, spolupracovali jsme například s Centrem pro současné umění Futura, s Mezinárodním centrem současného umění MeetFactory či s výstavním a kulturním centrem Prádelna Bohnice. Vedle toho disponujeme sítí kvalifikovaných lektorů zaměřených na zprostředkování současného umění, kterou neustále rozšiřujeme.

 

Služby poskytované organizačním týmem UMA: You Make Art v rámci projektu UMAEdu:

 • Vytvoření koncepce edukačního programu, případně dlouhodobější koncepce edukačního oddělení
 • Vytvoření balíčků na míru k aktuálním výstavám, stálým sbírkám nebo galerjnímu prostoru jako takovému (programy pro  rozličné cílové skupiny návštěvníků, podklady pro komentované prohlídky, koncepce workshopů a animačních programů)
 • Zajištění a zaškolení lektorů, spolupráce se stávajícími lektory
 • Konzultace a poradenství v průběhu programu, vyhodnocení po jeho skončení
 • NanoEdu

  balíček pro malou nebo krátkodobou výstavu

  balíček pro malou
  nebo krátkodobou výstavu

  Co dostanete*

  • Komentovaná prohlídka pro veřejnost s lektorem
  • Pracovní listy k výstavě
  • Workshop k výstavě s lektorem

  Za co zaplatíte**

  • Sestavení podkladů k prohlídce, workshopu, sestavení pracovních listů, anotací k programům
  • Zaučení lektora
  • Honorář pro lektora
  • Materiál na workshop

  Kolik zaplatíte***

  5 000 Kč za dobu trvání výstavy

  Více informací
 • MiniEdu

  balíček pro střednědobou nebo dlouhodobou výstavu

  balíček pro střednědobou
  nebo dlouhodobou výstavu

  Co dostanete*

  • Balíček NanoEdu
   + Edukace pro školy

  Za co zaplatíte**

  • Balíček NanoEdu
   + Podklady pro edukaci, návaznost na Rámcové vzdělávací programy

  Kolik zaplatíte***

  7 500 Kč za dobu trvání výstavy

  Více informací
 • MediEdu

  balíček pro střednědobou, dlouhodobou nebo stálou výstavu nebo balíček pro galerijní prostor (nezacílený na konkrétní výstavu)

  balíček pro střednědobou, dlouhodobou nebo stálou výstavu
  nebo balíček pro galerijní prostor (nezacílený na konkrétní výstavu)

  Co dostanete*

  • Balíček MiniEdu
   + Program pro zájmové skupiny (rodiče s dětmi, senioři, teenageři)
   + Tematický workshop s umělcem
   + Interaktivní evaluace výstavy

  Za co zaplatíte**

  • Balíček MiniEdu
   + Honorář pro umělce
   + Materiál na evaluaci

  Kolik zaplatíte***

  15 000 Kč za dobu trvání výstavy
  nebo za celý rok ke stálé expozici

  Více informací
 • MaxiEdu

  balíček pro oživení galerijního prostoru

  balíček pro oživení
  galerijního prostoru

  Co dostanete*

  • Balíček MediEdu
   + Zapojení lokální komunity: spolupráce s DDM, Domovy důchodců, spolupráce s dalšími kulturními institucemi
   + UMakArt Bazar, bazar děl vzniklých při workshopech
   + Doprovodný program: diskuze s umělci, teoretiky, kurátory; promítání apod.

  Za co zaplatíte**

  • Balíček MediEdu
   + Komunikace s institucemi a centry napojenými na místní komunitu
   + Produkční zabezpečení UMakArt bazaru
   + Produkční zabezpečení doprovodných programů

  Kolik zaplatíte***

  50 000 Kč za celý rok

  Více informací
 • Edulýza

  balíček pro oživení stávajícího edukačního oddělení (pro galerie s vlastním edukačním
  oddělením)

  balíček pro oživení stávajícího edukačního oddělení
  (pro galerie s vlastním edukačním oddělením)

  Co dostanete*

  • Analýza stávajícího edukačního oddělení
  • Sestavení oživujícího plánu

  Za co zaplatíte**

  • Analýzu
  • Sestavení plánu

  Kolik zaplatíte***

  5 000 Kč jednorázově

  Více informací

POZNÁMKY:

*Slovníček pojmů
** V případě mimopražských galerií se k ceně připočítají cestovní náklady.
*** Ceny je možné upravit dle Vašich konkrétních programových požadavků.

z5 nahoru