Závěrečná zpráva 2012

V roce 2012 realizovala platforma UMA: You Make Art tři projekty:

 

1)

UMakArt Edukace

V rámci projektu byla vytvořena nabídka doprovodných a edukačních programů pro

nezávislé pražské galerie. Skládá se z pěti okruhů (NanoEdu, MiniEdu, MediEdu, MaxiEdu

a EduLýza), které si galerie mohou objenat. Jednotlivé okruhy obsahují balíčky vzdělávacích

programů na míru k aktuálním výstavám, stálým sbírkám nebo galeríjnímu prostoru

jako takovému, programy pro rozličné cílové skupiny návštěvníků, podklady pro komentované

prohlídky, koncepce workshopů a animačních programů (konkrétní podoba viz příloha).

Koncepce UMakArt Edukace byla rozeslána do pražských galerií. Spolupráci jsme navázaly

s galerií Prádelna Bohnice, pro níž zpracováváme vzdělávací programy k výstavám. Kvůli

personální, programové a finanční vytíženosti galerií jsme se setkaly s vítanou, přesto

malou odezvou. Věříme však, že do budoucna bude zájem galerií o vzdělávací aktivity

pro veřejnost stoupat.

 

2)

UMakArt Dialogy

Projekt UMakArt Dialogy navázal v tradici workshopů se současnými umělci. Podoba se

proměnila do diskuzní, konfrontační roviny. Platforma realizovala 4 workshopy, přičemž

každý se týkal aktuálního tématu z oblasti současného umění. Na každý workshop byli

pozváni dva umělci/umělkyně, kteří o daném, aktuálním a často kontroverzním tématu

diskutovali. Lektorky platformy UMakArt měly připravenou prezentaci tvorby obou

autorů ve vztahu k danému tématu a další obrazový materiál, který diskusi podněcoval.

Dialogy proběhly z rámci výstavy Umělecké Tržiště v galerii Prádelna Bohnice. Účastníci

workshopů se aktivně zapojovali do diskusí. Věříme, že obohacující byla jak témata tak

setkání s umělci, možnost porozumět jejich tvorbě a způsobu přemýšlení. Výstupem

UMakArt dialogů jsou shrnující texty, které napsali přizvaní teoretici. Články byly publikovány

na umělecko-kritickém serveru Artalk.cz

Aktivity projektu byly komunikovány prostřednictvím webové stránky (www.youmakeart.

cz) a profilu na Facebooku, kde byla každá akce zveřejněna, spolu s fotogalerií a dalšími

informacemi.

Každou akci byla prezentována formou letáků a plakátů (grafické zpracování Jaroslav

Matula), které jsme distribuovaly do škol, kaváren, kulturních center, knihoven, klubů a

dalších míst sdružování mladých lidí. UMakArt Dialogy s umělci se staly součástí významné

kulturní marketingové kampaně.

První z dialogů se odehrál 10.11.2012, v 11.hodin. Tématem byl výrok: Is medium

the message? Přizvanými umělci byli Matěj Al Ali a Tomáš Moravec, teoretičkou Zuzana

Jakalová. Umělci měli připravenou prezentaci svých děl vztahující se k formě a sdělení,

jež ve své tvorbě využívají. Zuzana Jakalová nastínila návštěvníkům pozadí tvrzení teoretika

Marshalla McLuhana, pocházející z roku 1964, z knihy ‚Jak rozumět médiím-Extenze

člověka‘.

Druhý dialog, který proběhl 10.11.2012 od 16.hodin, byl zaměřený na téma Umělkyně

a scéna. Umělkyně Katarína Morháčová a Kateřina Olivová společně s teoretičkou

Zuzanou Jakalovou hovořily o postavení žen v prostředí současného umění. V průběhu

setkání byla představena tvorba a umělecké směřování obou umělkyň. Diskuse se nevyhnula

ani ožehavému pojetí feminismu na české scéně.

Tématem třetího dialogu byl prodej umění, které úzce souviselo s probíhající

výstavou v galerii Prádelna Bohnice. Diskuse se odvíjela v duchu komerčních a alternativních

způsobů prodeje umění. Studentka dějin umění Virginie Vargolska zpovídala

umělkyně Janu Bernartovou a Kateřinu Zochovou v rozvíjející oblasti obsahové a materiální

hodnoty umění o nabytých zkušenostech. Dialog se odehrával 11.11.2012 od 11. hodin,

přišlo kolem deseti návštěvníků.

V posledním dialogu jsme hovořili o reklamě, volném umění a kreativních průmyslech.

Malířka Adéla Součková a multimediální umělec Roman Štětina popisovali své

zkušenosti s komerčními zakázkami a teoretička Tereza Jindrová se ptala na život umělce,

‚na vlastních nohách‘, po vystudování školy.

 

3)

Účast platformy UMakArt: You Make Art na festivalech

V roce 2011 byl UMakArt osloven s nabídkou realizování uměleckých workshopů na

studentských aktivitách typu Majáles apod. V roce 2012 byl UMakArt přítomen na OKULTĚNÍ,

pořádaným studenty kulturologie FF UK. Workshop na téma Apokalypsa se konal v

studentkém klubu K4, 27.4.2012, od 18.00 hodin. Na událost přišlo mnoho studentů, čemuž

byl celý workshop přizpůsoben. Návštěvníci si mohli zavěsit svůj igelitový pytlík, jenž byl

připodobňován k světskému prachu 21.století. Dále byl promítán dokument o výskytu

plastů na zeměkouli v dnešní době.

V rámci festivalu Transeuropa 2012, pořádaným organizací European Alternatives, uskutečnila

platforma UMakArt workshop na téma Meat Queue/Fronta na maso-Umění jako

politikum. Místem konání byly pražské letenské sady ‚u Metronomu‘, v neděli 13.5.2012 od

15.00 hodin. Na workshopu bylo přibližně deset zahraničních účastníků, kteří měli za úkol

hovořit a porovnávat dobu komunistického režimu s dobou dnešní. Na několika příkladech,

formou interaktivní hry, jsme rozebrali výhody a nevýhody obou časových období a

na závěr se všichni návštěvníci dočkali svého kusu masa.

Před koncem roku, 15.12.2012, byl UMakArt součástí vánoční dílny v kulturním domě Kyje

na Praze 9. Umělkyně Jana Babincová, která s platformou realizuje workshopy a má dohled

nad tvůrčí koncepcí a směřováním UMakArtu, vytvořila pro mladé děti a jejich rodiče

dílnu na vyrobu vánočních ozdob. Události se zúčastnilo kolem dvaceti osob, převážně z

okolí kulturního domu.

 

z5 nahoru