Závěreční zpráva 2013

PLATFORMA UMA-You Make Art 2013

UMakArt: You Make Art je platformou pro setkávání se současnými umělci a současným

uměním. Pilotní ročník projektu, který byl zahájen v únoru 2010, byl realizován neformální

skupinou mladých lidí za podpory programu EU Mládež v akci. Byl zaměřen na

workshopy s mladými českými umělci. Ročník 2011, podpořený grantovou dotací MHMP,

se zaměřil na interaktivních prezentaci zahraničních umělců, kteří využívali rezidenčního

pobytu v jedné z pražských kulturních institucí. Projekt je určen (nejen) mladým lidem

bez ohledu na jejich zaměření či zkušenosti s uměleckou tvorbou. V rámci projektu je

interaktivním způsobem představována současná umělecká scéna a také zajímavé galerie

či prostory v Praze a okolí. Průběh, lektorskou a produkční stránku projektu zajišťují

kromě žadatele INI Project, o.s., studenti a studentky vysokých škol uměleckých a

humanitních oborů, kteří tím zároveň získávají zkušenosti na poli produkce a organizace

kulturních akcí.

 

1) UMA ArtGuide

Platforma pro zprostředkování současného umění UMA: You Make Art úspěšně spustila

v roce 2013 nový projekt UMA ArtGuide. Jedná se o audio průvodce po výstavách

malých, nezávislých galeriích, který je určen zájemcům z řad široké veřejnosti. Díky

jednoduché formě a snadné dostupnosti (audioguidy je možné si stáhnout do vlastního

„chytrého telefonu“ pomocí QR kódů přímo v galeriích či si zapůjčit MP3 přehrávač,

archiv nahrávek je na internetových stránkách SoundCloud, https://soundcloud.com/

uma-you-make-art) flexibilním prostředkem pro komunikaci.

 

V roce 2013 jsme zároveň pokračovali v již započaté tradici workshopů a edukačních

programů pro nezávislé galerie a kulturní instituce, i dočasné platformy či akce. Uspořádali

jsme řadu komentovaných prohlídek a workshopů na míru pro školy (zejména SŠ a

VŠ) navštěvující instituce jako je MeetFactory a Prádelna Bohnice, připravovali jsme koncepci

edukačních programů pro Centrum současného umění Futura. Připravili jsme také

kompletní doprovodný program k výstavě Olbrama Zoubka v Jízdárně Pražského hradu,

nebo site-specific workshop pro iniciativu Mánes umělcům. V rámci nového prostoru INI

Gallery, který je zaměřen na předvýstavní či mimovýstavní prezentace aktivit současných

umělců, a který platforma UMA: You Make Art s INI Gallery sdílí, jsme participovali

na několika interaktivních projektech, zejména v rámci projektu Aleše Čermáka Notes

for Women, při kterém proběhl například workshop se Zbyňkem Baladránem na téma

Jak pracuji nebo dikuse s Marcelem Tomáškem na téma Historie vs. paměť. Spolupracovali

jsme také na doprovodném programu k prvnímu ročníku Ceny Věry Jirousové: připravili

jsme dvě neformální diskuse o umělecké kritice z pohledu kritiků, zástupců médií a 

umělců a veřejnosti.

 

z5 nahoru